BSSchool-LP

Kurzy pre deti a študentov SŠ

Deti

Množstvo prepracovaných úrovní anglického jazyka pre deti vo veku od 4 rokov až do dospelosti. Ide o súvislú výučbu angličtiny, ktorá je unikátna na trhu.

Kurzy pre dospelých

Dospelí

Ponúkame rôzne prepracované úrovne jazykov ako angličtina, taliančina, španielčina, slovenčina pre cuzdincov.

Firemné vzdelávanie

Firma

Množstvo prepracovaných úrovní všeobecnej angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny, ruštiny, taktiež aj s obchodným aj zameraním.

Kurzy
Kurzy detí